Nexa förbättring / Nexa improvment

Vi använder Nexa trådlösa system till att sköta motorvärmare, kupevärmare och diverse lampor i huset. Nästa steg är att koppla in ett skymningsrelä så man slipper ändra på tiden när fönsterlamporna ska tändas respektive släckas.
Men vi har hittat ett förbättringsområde! Den vill inte tända eller släcka de levande ljusen…

We use Nexa wireless system to manage the engine heater, interior heater and some lamps in the house. The next thing is to add a twilight switch so we don´t have to change the time then the window lights should come on and off.
But we have find one area for improvement! It can not turn the candles on or off…